flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

П Л А Н роботи Менського районного суду Чернігівської області на 1 півріччя 2019 року

02 січня 2019, 13:54

                       

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

                  Голова Менського районного суду

    Чернігівської області

 

 Т.Г. Сова

       „  03  ”  січня   2019 року

 

 

 

П Л А Н

роботи Менського районного суду Чернігівської області

на 1 півріччя 2019 року

 

№ п/п

Заходи роботи суду

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

Розділ І

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА СУДУ

 

 

 

1.

Провести збори суддів та працівників апарату Менського районного суду. Підвести підсумки роботи суду за 2018 рік

січень 2019 р.

Сова Т.Г.

 

2.

Проаналізувати дані судової статистики про роботу районного суду за 2018 рік з метою визначення стану здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення

   лютий 2019 р.

Сова Т.Г.

Стоцька І.Д.

 

3.

З актуальних питань роботи Менського районного суду проводити загальні збори суддів

Постійно

Сова Т.Г.

 

4.

Здійснити контроль за роботою секретарів судових засідань щодо ведення ними журналів судових засідань.

постійно

Стоцька І.Д.

Комова І.В.

Гронь О.В.

Гронь О.К.

Куліш В.О.

 

 

 

 

5.

Провести оперативну нараду з суддями районного суду по питанню розгляду справ, які були змінені чи скасовані судами вищої інстанції у 2018 року.

лютий

Сова Т.Г.

 

6.

Щомісячна перевірка своєчасності здачі секретарями судового засідання судових справ після їх розгляду до канцелярії суду та правильності і своєчасності оформлення журналу розгляду справ і матеріалів суддею, з подальшим обговоренням на оперативній нараді з працівниками суду.

станом на 01 число кожного місяця протягом першого півріччя 2019 року

Помічники суддів:

Комова І.В.

Гронь О.В.

 

7

Інформаційне наповнення, супроводження веб-сторінки суду, ведення сторінки суду в мережі Фейсбук

Постійно

Логвин А.М.

Ромащенко Ю.В.

Комова І.В.

 

8

Проводити взаємозвірки із органами ГУНП, прокуратури, податкової щодо кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, які направлені з цих установ для розгляду по суті

Щоквартально на протязі 1 півріччя 2019 року

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

 

 

9.

Організація роботи щодо своєчасної відправки рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень

Постійно на протязі півріччя

Медведєва Л.В.

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

Москаленко А.Л.

 

10.

Забезпечення проведення судових засідань відповідно до наданих списків справ, призначених до розгляду

Постійно

Судовий розпорядник Милейко О.Л.

 

11.

Забезпечення своєчасного та якісного адресування  судової кореспонденції до органів державної влади, прокуратури, правоохоронний органів

Постійно

Пономаренко О.М.

 

12.

Співпрацювати з ТУ ДСАУ та ДП „ІСС” з метою вдосконалення роботи програмного забезпечення  КП „Д-3”

Постійно

Головний спеціаліст Логвин А.М.

 

13.

Забезпечення зв'язків із засобами масової інформації з питань правосуддя та судової влади

Постійно на протязі 1 півріччя 2019 року

Суддя Парфененко О.Я.

Ромащенко Ю.В.

Комова І.В.

 

14.

Перевірка роботи помічників суддів щодо своєчасного та правильного відправлення судових рішень до ЄДРСР та зазначення відомостей щодо набрання ними законної сили.

Постійно на протязі 1 півріччя 2019 року

Стоцька І.Д.

Ромащенко Ю.В.

 

15

Виконання доручень апеляційного суду щодо узагальнення судової практики

На протязі 1 півріччя 2019 року

Судді, помічники суддів

 

 

РОЗДІЛ II

Архівна робота суду

 

 

 

1.

Продовжити роботу по складанню зведених описів справ.

До 30 квітня  2019 року

Костюк С.О.

Москаленко А.Л.

Корнієвська А.Г.

 

2.

Проведення засідань експертної комісії Менського районного суду Чернігівської  області

У разі потреби

Голова комісії Корнієвська А.Г. О.А., члени комісії

 

3.

Проведення попередньої експертизи цінності документів, які знаходяться в архівному підрозділі суду. Відбір та оформлення для знищення справ та докумен6тів, що не підлягають зберіганню

На протязі 1 півріччя 2019 року

Корнієвська А.Г., експертна комісія

 

4.

Належним чином оформити  та передати справи, які закінчені провадженням до архіву суду за 2018 рік

До 1 квітня 2019 року

Медведєва Л.В.

Ромащенко Ю.В.

Москаленко А.Л.

Костюк С.О.

Костюченко О.В.

 

 

 

РОЗДІЛ III

Статистична робота суду

 

 

 

1.

Підготовка та складання статистичних  звітів про роботу Менського районного суду за  2018 рік за формами статистичної звітності суду у КП «Д3»; підготовка таблиць пояснень та підтвердження достовірності показників у звітах.

 січень 2019 р.

Медведєва Л.В.

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

Костюк С.О.

Москаленко А.Л.

 

Контроль

Стоцька І.Д.

 

2.

Складання статистичного звіту за формою № 1- АП „Про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності ” .

 

    Подати звіт до управління статистики у Менському районі Чернігівської області.

Січень 2019 року

Консультант Костюченко О.В.

Контроль:

Керівник апарату Стоцька І.Д.

 

3.

Підготовка даних про залишок нерозглянутих кримінальних справ понад 3-и місяці з моменту їх надходження до суду станом на 01 число кожного місяця.

Обговорення довідкової інформації на нарадах суддів суду щомісяця (за результатами роботи у звітному періоді).

До 5-го числа кожного місяця протягом 1 півріччя 2019 року

Заст.керівника апарату Ромащенко Ю.В.

 

 

 

 

 

Голова суду Сова Т.Г.

 

4.

Подати до Менської ОДПІ Головного управління ДФС у Чернігівській області  звіт про використання доходів неприбуткової організації за 2018 рік

До 01 лютого 2019 року

Керівник апарату Стоцька І.Д.

 

5.

Підготовка даних про залишок нерозглянутих цивільних справ понад 6 місяців, 1 рік, зупинених провадженням, із зазначенням даних про рух цивільних справ з моменту їх надходження до суду станом на 01 число кожного місяця.

До 05-го числа кожного місяця

Консультант Медведєва Л.В.

 

7.

Підготовка інформації  про визнання виборців недієздатними та випадків скасування рішення про визнання осіб недієздатними.

Щомісяця до 05 числа кожного місяця протягом 1-го півріччя 2019р.

Консультант Медведєва Л.В.

 

Контроль: Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

8.

Складання звіту про розгляд судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України (за формою № 1-Л), та формою 1-МЗС

Щокварталу протягом 1-го півріччя 2019р.

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.,

Медведєва Л.В.,

Мокаленко А.Л., Костюк С.О.

Контроль Стоцька І.Д.

 

 9.

Здійснювати контроль за функціонуванням автоматизованої  системи документообігу

Постійно

Керівник апарату Стоцька І.Д.

Головний спеціаліст Логвин А.М.

 

10.

Здійснити перевірку щодо повноти та своєчасності заповнення обліково – статистичних карток, як у електронному  так і у паперовому вигляді.

Щотижня

Керівник апарату суду

Стоцька І.Д.

 

11

Подання до апеляційного суду Чернігівської області інформації щодо застосування окремих норм КПК при розгляді кримінальних проваджень

Щомісячно на 01 число на протязі 1 півріччя 2019 року

Заст.керівника апарату суду

Ромащенко Ю.В.

 

12

Складення статистичного звіту відносно сплати судового збору

Щоквартально на протязі 1 півріччя 2019 року

Консультанти Медведєва Л.В.

Костюченко О.В.

 

13

Аналіз обліково-статистичної роботи Менського районного суду Чернігівської області за 2018 рік

січень 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

14

Підготовка та надання звіту форми № 10 «Про справляння , звільнення від справи та повернення судового збору» до ТУ ДСАУ України у Чернігівській області

Щоквартально до 10-го числа наступного місяця , на протязі 1 півріччя 2019 року

Консультант Медведєва Л.В.

 

15

Складання звіту щодо забезпечення незалежності та

безпеки суддів суду за результатами узагальненнями

інформації про стан організації роботи щодо посилення

безпеки суддів, членів їх сімей, працівників апарату

суду.

Копію надіслати ТУ ДСА України в Чернігівській області

     області.  

Щоквартально на протязі 1 півріччя 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

16

Надання до ТУ ДСА України у Чернігівській  області звіт щодо комунікаційної діяльності  суду

 

 

Щоквартально до 5-го числа наступного місяця на протязі 1 півріччя 2019 року

 

 

 

Розділ ІV

Навчання

працівників суду

 

 

 

 

1.

Проводити заняття з працівниками суду по вивченню змін до чинного законодавства.                                                                                                                

На протязі 1 півріччя 2019 року

 

Консультант Костюченко О.В.

 

 

2.

Запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової культури і свідомості державних службовців.

 

лютий 2019 року

Заст.керівника апарату

Ромащенко Ю.В.

 

 

3.

Вивчення наказів, інструкцій, методичних рекомендацій які надійшли з ДСА України, Ради суддів, загальних судів,  Чернігівського апеляційного суду  та територіального управління за останній період та інформування працівників суду про зміни в законодавстві

Протягом

1 півріччя  2019 року

Консультант Костюченко О.В.

 

4.

Надання печатних змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів, які опубліковуються в офіційних виданнях України.

По мірі надходження на протязі 1 півріччя 2019 року

Консультант Костюченко О.В.

 

5.

Ведення діловодства суду в електронному варіанті. Передача в електронний архів справ та документів.

 

Перевірка виконання всіх необхідних дій із обліково-статистичними картками по провадженню в справі для передачі в архів.

березень 2019 року

Головний спеціаліст Логвин А.М.

Консультанти Костюченко О.В.,

Медведєва Л.В.,

Заст..керівника апарату суду Ромащенко Ю.В., ст..секретар Москаленко А.Л., архіваріус Корнієвська А.Г.

 

6.

Проведення Інструктажів з питань пожежної безпеки та охорони праці  в суді

січень  2019 р

судовий розпорядник Милейко О.Л.

 

7.

Підготовка та передача судових справ за минулі роки, провадження яких закінчено. Робота експертної комісії. Порядок знищення справ. Відбір та передача до державних архівів судових справ та документів діяльності суду.

квітень 2019 р

Архіваріус Корнієвська А.Г.

 

8.

Вивчення листів, узагальнень, довідок вищестоящих інстанцій та змін в діючому законодавстві

Постійно на протязі 1 півріччя 2019 року

Заст.керівника апарату Ромащенко Ю.В.

Консультант Костюченко О.В.

 

9.

Навчання з секретарями суду на програмному забезпечення «Акорд»

січень 2019 року

Головний спеціаліст Логвин А.М.

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

10.

Ознайомлення працівників суду  з особливостями обміну документами в підсистемі «Електронний суд»

січень 2019 року

Головний спеціаліст Логвин А.М.

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

11.

Організація та проведення занять з охорони праці та пожежної безпеки з суддями та працівниками апарату суду

лютий 2019 року

один раз на півроку

Судовий розпорядник Милейко О.Л.

 

 

Розділ  V

УЗАГАЛЬНИТИ СУДОВУ ПРАКТИКУ   :

 

 

 

1.

·  щодо речових доказів

 лютий  2019р.

Помічник судді Комова  І.В.

 

2.

·  причин закриття справ про адміністративні правопорушення у зв’язку із закінченням строків для накладення адміністративного стягнення (ст.38 КпАП) за 2018 рік.

лютий 2019 р

Помічник судді Гронь О.В.

 

3.

· ухвалення та перегляд заочних рішень у цивільних справах за 2018 рік

березень 2019 р

Помічник судді Гронь О.К.

 

4.

· Вирішення спорів, що виникають із житлових правовідносин за 2018 рік та 1 квартал 2019 року

квітень 2019 р.

Помічник судді Куліш В.О.

 

5.

. Проаналізувати стан розгляду заяв, скарг, звернень громадян, інформаційних запитів, що надійшли у  2018 році

травень 2019 року

Помічник

 Солонар В.І.

 

6.

. Здійснити порівняльний аналіз надходження вхідної кореспонденції до суду за 2018 рік та 2017 рік, а також надходження сум судового збору

січень  2019 р

Консультант Костюченко О.В.

 

7.

Кримінальних справ про злочини проти життя та здоров»я особи за 2018 рік

червень 2019 року

Помічник судді Комова І.В.

 

8.

· Кримінальних справ про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту за 2018 рік та 1 квартал 2019 року

травень 2019 року

Помічник судді Гронь О.К.

 

9.

.   Розгляду  справ про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність

березень 2019 року

Помічник

 Гронь О.В.

 

10.

. практика застосування судом запобіжного заходу у вигляді взяття під варту за 2018 рік та 1 квартал 2019 року

червень 2019 року

Помічник

Куліш В.О.

 

 

Розділ VI

ПРАВООСВІТНЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

 

 

 

1.

Підготувати статті з актуальних питань правової тематики з подальшою публікацією в районній газеті «Наше слово».

На протяі 1 півріччя 2019 року

Суддя –спікер Парфененко О.Я.

Прес секретарі Ромащенко Ю.В., Комова І.В.

 

 

2.

Доводити до громадськості району змін до чинного законодавства України, які зачіпають більшість населення, через виступи по місцевому радіо.

На протяі 1 півріччя 2019 року

Суддя –спікер Парфененко О.Я., прес-секретарі Комова І.В., Ромащенко Ю.В.

 

3.

Висвітлювати на веб-сайті суду роботу суду з роз’ясненням  ролі суду та судових рішень в країні

На протязі 1 півріччя 2019 року

Суддя –спікер Парфененко О.Я., прес-секретарі Комова І.В., Ромащенко Ю.В.

 

4.

Проведення профілактичної роботи з працівниками суду щодо запобігання корупції серед працівників відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року

№ 1700-VII

На протязі 1 півріччя 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

 

Розділ VII

РОБОТА З КАДРАМИ

 

 

 

1.

Забезпечити формування та своєчасне внесення змін до особових справ державних службовців районного суду.

щомісячно

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

2.

Перевірити своєчасність та правильність присвоєння рангів, обчислення стажу державної служби  державним службовцям суду.

щомісячно

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

3.

Підготувати  та подати звіт про кількісний склад державних службовців до НАЗК України

Шоквартально

до 14-го числа наступного за звітним періодом

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

4.

Подати інформацію до Нацдержслужби України відповідно до Форми відомостей щодо обліку державних органів, установ, організацій форми № 1-ПДО

До 01 березня 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

5.

Проводити засідання конкурсної комісії

Періодично у разі потреби

Заст.керівника апарату суду Ромащенко Ю.В., члени конкурсної комісії

 

 

6.

Здійснювати контроль по дотриманню вимог Законів України „Про державну службу ” та „Про  запобігання   корупції ”.

При оголошенні конкурсу та прийнятті на роботу державних службовців.

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

7.

Провести заходи щодо електронного декларування доходів суддями та державними службовцями суду за 2018 рік.

березень 2019 р

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

9.

Провести аналіз організації роботи судового розпорядника та вжити заходів щодо її покращення

Щоквартально

Судовий розпорядник Милейко О.Л.

 

10.

Підготувати інформацію про базові показники ефективності діяльності суду за 2018 рік та розмістити на веб сторінці Менського районного суду Чернігівської області

січень 2019 року

Заст.керівника апарату Ромащенко Ю.В.

 

11.

Робота з особовими справами працівників апарату суду, звірка наявних в них документів з описом справи. Постійна робота з інформаційно-аналітичною системою "Кадри-WEB."

На протязі 1 півріччя 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

12

Подати до ТУ ДСА України у Чернігівській області звіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів

Щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

13

Оформлення листків непрацездатності, ведення протоколів засідань комісії із загально – обов’язкового державного соціального страхування Менського районного суду Чернігівської області

Постійно на протязі 1 півріччя 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д. та члени комісії

 

14

Надання інформації  до ТУ ДСА в Чернігівській області про фактичну чисельність працівників, станом на 01 число кожного місяця

На протязі 1 півріччя 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

15

Надання інформації до ТУ ДСА в Чернігівській області про проведення відеоконференції  під час судового розслідування та судового провадження

 

 

До 03 числа місяця, наступного за звітним

Головний спеціаліст

Логвин А.М.

 

16

Надання інформації до ТУ ДСА у Чернігівській області про кількість надісланих судами СМС – повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження)

 

 

До 03 числа місяця, наступного за звітним

Головний спеціаліст

Логвин А.М.

 

17

Співпрацювати з ТУ ДСАУ та ДП „ІСС” з метою вдосконалення роботи програмного забезпечення  „Д-3”

На протязі 1 півріччя 2019 року

Головний спеціаліст

Логвин А.М.

 

18

Організовувати виробничу практику студентам навчальних закладів, згідно договорів та офіційних погоджень між сторонами

На протязі 1 півріччя 2019 року

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

 

19

Підготовка наказів з основної діяльності суду, з особового складу, в тому числі про присвоєння рангів, встановлення надбавок тощо, про надання відпусток працівникам суду.

 

На протязі 1 півріччя 2019 року

Керівник апарату суду СтоцькаІ.Д.

Заст.керівника апарату суду Ромащенко Ю.В.

 

20

Організація та контроль за підвищенням кваліфікації працівників апарату суду шляхом:

-          відрядження працівників до Національної шкоди суддів;

-          самоосвіта: складання індивідуаль-них планів тощо з метою вивчення чинного законодавства

 

На протязі 1 півріччя 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

21

Підготовка та надання звітності до військового комісаріату та ТУ ДСАУ у Чернігівській області про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час

До 10 січня 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

22

Оновлення особистих даних суддівських досьє, які ведуться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

при зміні даних, протягом 10 днів

на протязі 1 півріччя 2019 року

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

23

Ведення роботи по військовому обліку, згідно графіку роботи відповідального за ведення військового обліку

Постійно на протязі 1 півріччя 2019 року згідно наданого графіку

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

 

Розділ VIII

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Вжити заходів по укомплектуванню комп’ютерною та оргтехнікою  приміщення районного суду

На протязі 1півріччя 2019 року

Голова суду Сова Т.Г.

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

2.

Вжити заходи щодо контролю за споживанням електроенергії та газу в будівлі суду

Протягом півріччя

Судовий розпорядник Милейко О.Л.

Робітник Пономаренко О.М.

 

 

3.

Забезпечення своєчасного списання товарно-матеріальних цінностей.

На протязі 1 півріччя 2019 року

Комісія по списанню

Контроль:

Стоцька І.Д.

 

4

Забезпечення своєчасного складання авансових звітів та фінансових звітів.

До 01 числа кожного місяця на протязі 1 півріччя 2019 року

Секретар Тужик К.М.

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

5.

Організація роботи з  комплексами звукозапису «Акорд». Здійснення робіт з підтримання оргтехніки суду в належному стані. Планування щодо заміни комп’ютерів, моніторів, принтерів, сканерів для працівників суду.

Січень  2019 року

Головний спеціаліст

Логвин А.М.

 

6.

Укладення господарських договорів для підтримання приміщень  суду в належному стані та забезпечення діяльності суду

До 01 лютого 2019 року

Керівник апарату суду

 Стоцька І.Д.

 

7.

Ведення обліку споживання комунальних послуг  судом, подання звітності та розрахунків до ТУ ДСАУ в Чернігівській  області

Щомісяця на протязі 1 півріччя 2019 року

Керівник апарату суду

Стоцька І.Д.

 

8.

Здійснення робіт з підтримання приміщення суду та прилеглої території в належному стані

квітень-травень 2019 року

Робітник суду Пономаренко О.М., прибиральниці суду Іващенко В.П., Качалай Н.О.

 

 

9.

Організувати та провести перезарядження вогнегасників

лютий-березень 2019 року

Пономаренко О.М.

Милейко О.Л.

 

 

Розділ IX

КОДИФІКАЦІЙНО-ДОВІДКОВА РОБОТА

 

 

 

1.

Забезпечити кодифікацію законодавства та судової практики шляхом внесення змін до нормативно-правової бази суду, опублікованих в офіційних виданнях України.

На протязі півріччя

Консультант Костюченко О.В.

 

2.

Підтримувати в належному стані функціонування бібліотеки суду.

На протязі півріччя

Консультант Костюченко О.В.

 

3.

Провести заходи по забезпеченню бібліотеки районного суду новою юридичною літературою.

На протязі півріччя

Голова суду Сова Т.Г.

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

4.

Забезпечення оновлення довідкової інформації  та інформації довідкового характеру на веб-сайті суду та на стендах у приміщенні суду.

На протязі 1 півріччя 2019 року

Заст.керівника апарату Ромащенко Ю.В.

Консультант Костюченко О.В.

 

5.

Забезпечення доступу суддям та помічникам суддів до законодавства  за допомогою  мережі Інтернет.

На протязі 1 півріччя 2019 року

Головний спеціаліст Логвин А.М.

 

 

 

 

 

Керівник апарату менського районного суду

Чернігівської області                                                                                                         І.Д.Стоцька