flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Менського районного суду

Чернігівської області  від

10.03.2021 № 02-од

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації
Менським районним судом Чернігівської області

  1. ЦяІнструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»( із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 4 від 15.01.2020) визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації  Менським районний судом Чернігівської області (далі – суд).

 

  1. Заступник керівника апарату суду, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє керівника апарату суду  про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

  1. Заступник керівника апарату суду  здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його запитувачу інформації.

 

  1. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N740( зміни від 15.01.2020).

 

  1. Оплата рахунку на відшкодуванняфактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

  1. Після надходження коштів на рахунок ТУДСА України у Чернігівській області від запитувача інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУДСА України у Чернігівській області  повідомляє службовою запискою керівника апарату Менського районного суду Чернігівської області  з зазначенням дати надходження коштів на рахунок ТУДСА України у Чернігівській області.

 

 

  1. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

  1. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.                                                                         
  2. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУДСА України у Чернігівській області, про щоуправління бухгалтерського обліку та звітності ТУДСА України  у Чернігівській області повідомляє службовою запискою Менський районний суд Чернігівської області.

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Не більше ніж 0,2  відсотка  розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

Не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

   

Додаток 2

 

      Надавач послуг: Менський районний суд   

      Одержувач: Територіальне управління  Державної

      судової адміністрації України  у Чернігівській

      області          

       Розрахунковий рахунок :№ UA488201720343121001100005960

       МФО 820172

       Код ЄДРПОУ 26295412

       Банк одержувача:Державна казначейська служба    України м.Київ

       України  м. Київ

       Платник: ПІБ платника.

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

4.

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

Керівник  ________________                      Головний бухгалтер  ________________

                        (підпис)                                                                                    (підпис)