Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

 

 

                       

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

                  Голова Менського районного суду

    Чернігівської області

 

 Т.Г. Сова

         31    грудня     2015 року

 

 

 

П Л А Н

роботи Менського районного суду Чернігівської області

на 1 півріччя 2016 року

 

№ п/п

Заходи роботи суду

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

Розділ І

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА СУДУ

 

 

 

1.

Провести збори суддів та працівників апарату Менського районного суду. Підвести підсумки роботи суду за 2015 рік

січень 2016 р.

Сова Т.Г.

 

2.

Проаналізувати дані судової статистики про роботу районного суду за 2015 рік з метою визначення стану здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення

   лютий 2016 р.

Сова Т.Г.

Стоцька І.Д.

 

3.

З актуальних питань роботи Менського районного суду проводити загальні збори суддів

Постійно

Сова Т.Г.

 

4.

Здійснити контроль за роботою секретарів судових засідань щодо ведення ними журналів судових засідань.

постійно

Стоцька І.Д.

Комова І.В.

Гронь О.К.

Омельяненко Л.І.

 

 

 

5.

Провести оперативну нараду з суддями районного суду по питанню розгляду справ, які були змінені чи скасовані судами вищої інстанції у 2015 року.

лютий

Сова Т.Г.

 

6.

Проведення засідань експертної комісії Менського районного суду Чернігівської  області

У разі потреби

Голова комісії суддя Савченко О.А., члени комісії

 

7.

Щомісячна перевірка своєчасності здачі секретарями судового засідання судових справ після їх розгляду до канцелярії суду та правильності і своєчасності оформлення журналу розгляду справ і матеріалів суддею, з подальшим обговоренням на оперативній нараді з працівниками суду.

станом на 01 число кожного місяця протягом першого півріччя 2016 року

Помічники суддів:

Комова І.В., Омельяненко Л.І

Гронь О.К.

 

8

Адміністрування та постійне оновлення інформації на  веб-сайті суду

Постійно

Логвин А.М.

Омельяненко Л.І.

 

9

Проводити взаємозвірки із органами ГУНП, прокуратури, податкової щодо кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, які направлені з цих установ для розгляду по суті

Щоквартально на протязі 1 півріччя 2016 року

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

 

 

10

Організація та проведення занять з охорони праці та пожежної безпеки з суддями та працівниками апарату суду

Один раз на півроку

Милейко О.Л.

 

11

Організація роботи щодо своєчасної відправки рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень

Постійно на протязі півріччя

Медведєва Л.В.

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

Москаленко А.Л.

 

12

Підтримання належного порядку в приміщеннях суду та прилеглій території

Постійно

Колектив суду

 

13

Забезпечення проведення судових засідань відповідно до наданих списків справ, призначених до розгляду

Постійно

Милейко О.Л.

 

14

Забезпечення своєчасного та якісного доставлення судової кореспонденції до органів державної влади, прокуратури, правоохоронний органів

Постійно

Працівники суду

 

15

Співпрацювати з ТУ ДСАУ та ДП „ІСС” з метою вдосконалення роботи програмного забезпечення  КП „Д-3”

Постійно

Логвин А.М.

 

 

РОЗДІЛ II

Статистична робота суду

 

 

 

1.

Підготовка та складання статистичних  звітів про роботу Менського районного суду за  2015 рік за формами статистичної звітності суду у КП «Д3»; підготовка таблиць пояснень та підтвердження достовірності показників у звітах.

 січень 2016 р.

Медведєва Л.В.

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

Костюк С.О.

Москаленко А.Л.

 

Контроль

Стоцька І.Д.

 

2.

Складання статистичного звіту за формою № 1- АП „Про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності”.

 

    Подати звіт до управління статистики у Менському районі Чернігівської області.

січень

Костюченко О.В.

Контроль:

Стоцька І.Д.

 

3.

Підготовка даних про залишок нерозглянутих кримінальних справ понад 3-х місяців з моменту їх надходження до суду станом на 01 число кожного місяця.

Обговорення довідкової інформації на нарадах суддів суду щомісяця (за результатами роботи у звітному періоді).

До 5-го числа кожного місяця протягом 1 півріччя 2016 року

Ромащенко Ю.В.

 

 

 

 

 

Сова Т.Г.

 

4.

Подати до Менської ОДПІ Головного управління ДФС у Чернігівській області  звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій за 2015 рік

До 01 лютого 2016 року

Стоцька І.Д.

 

5.

Підготовка даних про залишок нерозглянутих цивільних справ понад 6 місяців, 1 рік, зупинених провадженням, із зазначенням даних про рух цивільних справ з моменту їх надходження до суду станом на 01 число кожного місяця.

До 05-го числа кожного місяця

Медведєва Л.В.

 

6.

Підготовка інформації про строки розгляду та причини, строки відкладення розгляду кримінальних справ, вжиття судом заходів для своєчасного розгляду справ (форма № 1-ОП)

Щоквартально до 02 числа місяця наступного за звітним

 Ромащенко Ю.В.

 Контроль Стоцька І.Д.

 

7.

З метою здійснення щомісячного оновлення бази даних Державного реєстру виборців Менською державною адміністрацією Чернігівської області подання відомостей про осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого над ними була припинена опіка, місце проживання яких зареєстровано у м. Мена  та Менському районі, та відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців були визнанні судом недієздатними, внаслідок чого над ними була встановлена опіка, місце проживання яких зареєстровано у м. Мена та Менському районі.

Щомісяця до 05 числа кожного місяця протягом 1-го півріччя 2016р.

Медведєва Л.В.

 

Контроль Стоцька І.Д.

 

8.

Складання звіту про розгляд судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України (за формою № 1-Л).

Щокварталу протягом 1-го півріччя 2016р.

Стоцька І.Д.

Ромащенко Ю.В.

 

 9.

Здійснювати контроль за функціонуванням автоматизованиї системи документообігу

Постійно

Стоцька І.Д.

Логвин А.М.

 

10.

Здійснити перевірку щодо повноти та своєчасності заповнення обліково – статистичних карток, як у електронному  так і у паперовому вигляді.

Щотижня

Стоцька І.Д.

 

11.

Належним чином оформити  та передати справи, які закінчені провадженням до архіву суду за 2015 рік

До 1 квітня 2016 року

Медведєва Л.В.

Ромащенко Ю.В.

Москаленко А.Л.

Костюк С.О.

Костюченко О.В.

 

 

12.

Підготовка довідки про стан розгляду справ суддями

Щомісячно, станом на перше число наступного місяця

Ромащенко Ю.В.

 

13

Подання до апеляційного суду Чернігівської області інформації щодо застосування окремих норм КПК при розгляді кримінальних проваджень

Щомісячно на 01 число на протязі 1 півріччя 2016 року

Ромащенко Ю.В.

 

14

Складення статистичного звіту відносно сплати судового збору

Щоквартально на протязі 1 півріччя 2016 року

Медведєва Л.В.

 

 

Розділ ІII

Навчання суддів і працівників суду

 

 

 

 

1.

Проведення навчальних годин з працівниками апарату суду щодо:

 

-          роботи з комп»ютерною програмою «Д3» , постійне ознайомлення зі змінами до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Щомісяця, протягом першого півріччя 2016 року,

 

(у разі потреби)

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Логвин А.М.

 

 

2.

Проведення навчальних годин з працівниками апарату суду щодо:

 

-          роботи з архівом суду;

 

-          ведення кадрового діловодства суду;

 

-          виконання вимог Інструкції з діловодства в суді;

 

-          дотримання вимог Закону „Про  запобігання  корупції”;

 

-          правил поведінки та етики державного службовця;

 

-          внесення змін до чинного законодавства.

Щомісяця, протягом першого півріччя 2016 року.

Стоцька І.Д.

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

 

3.

Провести навчання з секретарями суду з питання реєстрації та обліку звернень громадян відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

Щомісяця

Костюченко О.В.

 

4.

Надання печатних змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів, які опубліковуються в офіційних виданнях України.

По мірі надходження

Костюченко О.В.

 

5.

Проведення навчання з працівниками суду щодо:

-          особливостей  ведення статистичної звітності;

 

-          відповідальність за порушення роботи в системі докуменообігу загальних судів.

На протязі півріччя 2016 року

Логвин А.М.

Стоцька І.Д.

 

6.

Проведення Інструктажів з питань пожежної безпеки в суді

січень  2016 р

судовий розпорядник Милейко О.Л.

 

7.

Проводити роботу з розгляду звернень громадян відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об»єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14.04.97р. № 348 та Закону України „Про звернення громадян”.

червень 2016 р

Ромащенко Ю.В.

 

8.

Вивчення листів, узагальнень, довідок вищестоящих інстанцій та змін в діючому законодавстві

Постійно на протязі 1 півріччя 2016 року

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

 

 

Розділ ІV

УЗАГАЛЬНИТИ СУДОВУ ПРАКТИКУ   :

 

 

 

1.

· Проаналізувати причини порушення строків призначення до розгляду і розгляду цивільних справ та наявності

значного залишку справ, які не вирішено у передбачені законом строки

 лютий  2016 р.

Комова  І.В.

 

2.

· Узагальнити практику розгляду цивільних справ  про обмеження цивільної

 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною за 2015 рік

лютий 2016 р

Омельяненко Л.І.

 

3.

· Узагальнити практику розгляду

цивільних справ про позбавлення батьківських прав за 2015 рік

березень 2016 р

Гронь О.К.

 

4.

· розгляду цивільних справ про спори про право власності та інші речові права за 2015 рік

травень 2016 р.

Омельяненко Л.І.

 

5.

. розгляду цивільних справ що виникають з договорів, зокрема  догорів найму (оренди)

квітень 2016 року

Комова І.В.

 

6.

. розгляду  кримінальних справ про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

червень 2016 р

Гронь О.К.

 

 

Розділ V

ПРАВООСВІТНЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

 

 

 

1.

Підготувати статті з актуальних питань правової тематики з подальшою публікацією в районній газеті «Наше слово».

На протяі 1 півріччя 2016 року

Парфененко О.Я.

Савченко О.А.

 

2.

Доводити до громадськості району змін до чинного законодавства України, які зачіпають більшість населення, через виступи по місцевому радіо.

На протяі 1 півріччя 2016 року

Парфененко О.Я.

Савченко О.А.

 

 

Розділ VI

РОБОТА З КАДРАМИ

 

 

 

1.

Забезпечити формування та своєчасне внесення змін до особових справ державних службовців районного суду.

щомісячно

Стоцька І.Д.

 

2.

Перевірити своєчасність та правильність присвоєння рангів, обчислення стажу державної служби  державним службовцям суду.

щомісячно

Стоцька І.Д.

 

3.

Підготувати  та подати звіт про кількісний склад державних службовців до Нацдержслужби України

Шоквартально

до 25-го числа наступного за звітним періодом

Стоцька І.Д.

 

4.

Подати інформацію до Нацдержслужби України відповідно до Форми відомостей щодо обліку державних органів, установ, організацій форми № 1-ПДО

До 01 березня 2016 року

Стоцька І.Д.

 

5.

Проводити засідання конкурсної комісії

Періодично у разі потреби

Ромащенко Ю.В., члени конкурсної комісії

 

 

6.

Здійснювати контроль по дотриманню вимог Законів України „Про державну службу ” та „Про  запобігання   корупції ”.

При оголошенні конкурсу та прийнятті на роботу державних службовців.

Стоцька І.Д.

 

7.

Проведення щорічної оцінки державних службовців суду

лютий 2016р

Сова Т.Г.

Стоцька І.Д.

 

8.

Провести заходи щодо декларування доходів суддями та державними службовцями суду за 2015 рік.

березень 2016 р

Стоцька І.Д.

 

9.

Провести аналіз організації роботи судового розпорядника та вжити заходів щодо її покращення

Щоквартально

Милейко О.Л.

 

10.

Підготувати інформацію про базові показники ефективності діяльності суду за 2015 рік та розмістити на веб сторінці Менського районного суду Чернігівської області

січень 2016 року

Ромащенко Ю.В.

 

11.

Робота з особовими справами працівників апарату суду, звірка наявних в них документів з описом справи.

березень 2016 року

Стоцька І.Д.

 

12

Подати до ТУ ДСА України у Чернігівській області звіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів

Щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним

Стоцька І.Д.

 

13

Оформлення листків непрацездатності, ведення протоколів засідань комісії із загально – обов’язкового державного соціального страхування Менського районного суду Чернігівської областіобласті

Постійно на протязі 1 півріччя 2016 року

Стоцька І.Д. та члени комісії

 

14

Аналіз обліково-статистичної роботи Менського районного суду Чернігівської області за 2015 рік

січень 2016 року

Стоцька І.Д.

 

 

Розділ VII

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Вжити заходів по укомплектуванню комп’ютерною та оргтехнікою  приміщення районного суду

На протязі 1півріччя 2016 року

Сова Т.Г.

Стоцька І.Д.

 

2

Продовження впорядкування архіву суду, знищення нарядів та матеріалів, термін зберігання яких сплинув.

Протягом півріччя

Москаленко А.Л., експерна комісія

 

3.

Вжити заходи щодо контролю за споживанням електроенергії та газу в будівлі суду

Протягом півріччя

Милейко О.Л.

Кириченко В.М.

 

 

4.

Забезпечення своєчасного списання товарно-матеріальних цінностей.

На протязі 1 півріччя 2016 року

Комісія по списанню

Контроль:

Стоцька І.Д.

 

5

Забезпечення своєчасного складання авансових звітів та фінансових звітів.

До 01 числа кожного місяця на протязі 1 півріччя 2016 року

Тужик К.М.

Стоцька І.Д.

 

 

Розділ VIII

КОДИФІКАЦІЙНО-ДОВІДКОВА РОБОТА

 

 

 

1.

Забезпечити кодифікацію законодавства та судової практики шляхом внесення змін до нормативно-правової бази суду, опублікованих в офіційних виданнях України.

На протязі півріччя

Костюченко О.В.

 

2.

Підтримувати в належному стані функціонування бібліотеки суду.

На протязі півріччя

Костюченко О.В.

 

3.

Провести заходи по забезпеченню бібліотеки районного суду новою юридичною літературою.

На протязі півріччя

Сова Т.Г.

Стоцька І.Д.

 

 

Керівник апарату менського районного суду

Чернігівської області                                                                                               І.Д.Стоцька