flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                       

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

                  Голова Менського районного суду

    Чернігівської області

 

 Т.Г.Сова

       „ 30 ”   червня   2018 року

 

 

 

П Л А Н

роботи Менського районного суду Чернігівської області

на 2 півріччя 2018 року

 

№ п/п

Заходи роботи суду

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

Розділ І

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА СУДУ

 

 

 

1

Провести збори суддів та працівників апарату Менського районного суду Чернігівської області. Підвести підсумки роботи суду за І півріччя  2018 року

серпень 2018  р.

Сова Т.Г.

 

2.

Проаналізувати дані судової статистики про роботу районного суду за І півріччя 2018 року з метою визначення стану здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення

  серпень 2018  р.

Сова Т.Г.

Ромащенко Ю.В.

 

3

З актуальних питань роботи Менського районного суду Чернігівської області проводити загальні збори суддів

не рідше 1 разу на 3 місяці

Сова Т.Г.

 

4

Здійснювати контроль за роботою секретарів судових засідань щодо ведення ними журналів судових засідань.

постійно

Стоцька І.Д.

Комова І.В.

 

 

5

Провести оперативну нараду з суддями  суду по питанню розгляду справ, які були змінені та скасовані судами вищої інстанції у І півріччі 2018 року.

серпень

2018 року

     Сова Т.Г.

 

6

Проведення засідань експертної комісії Менського районного суду Чернігівської  області

у разі потреби

Голова комісії суддя Савченко О.А., члени комісії

 

7

Щомісячна перевірка своєчасності здачі секретарями судового засідання судових справ після їх розгляду до канцелярії суду та правильності і своєчасності оформлення журналу розгляду справ і матеріалів суддею, з подальшим обговоренням на оперативній нараді з працівниками суду.

станом на 1 число кожного місяця протягом другого півріччя 2018 року

Помічники суддів

 

 

8

Забезпечення своєчасного звернення до виконання судових рішень

постійно на протязі півріччя

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

Медведєва Л.В.

Москаленко А.Л.

 

9

Забезпечення службою судових розпорядників порядку в залах судових засідань при розглядах судових справ

постійно на протязі півріччя

Милейко О.Л.

 

10

Виконання доручень Апеляційного суду щодо узагальнення судової практики

постійно на протязі півріччя

Судді, помічники суддів

 

11

Своєчасно подавати інформацію про діяльність Менського районного суду Чернігівської області через офіційний «Веб-сайт».

постійно

Логвин А.М.

Ромащенко Ю.В.

Комова І.В.

 

12

Проведення перевірок стану надіслання копій судових рішень до Єдиного державного Реєстру судових рішень

щотижнево

Ромащенко Ю.В.

Стоцька І.Д.

 

13

Оптимізувати процес надіслання судових документів (повісток) засобами електронного зв’язку

Постійно

Секретарі судових засідань

 

14

Розробити та подати на затвердження План роботи суду на І півріччя 2019 року.

Грудень

Керівник апарату суду Стоцька І.Д., працівники суду

 

15

Своєчасність внесення до КП «Д-3» відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

постійно

Помічники суддів

Контроль канцелярія суду відповідно до посадових обов’язків

 

 

РОЗДІЛ II

Статистична робота суду

 

 

 

1

Підготовка та складання статистичних  звітів про роботу Менського районного суду Чернігівської області  за   2018 рік за формами статистичної звітності суду; підтвердження достовірності показників у звітах.

 грудень місяць 2018 р.

  Ромащенко Ю.В.

Медведєва Л.В.

Костюк С.О.

Москаленко А.Л.

Костюченко О.В.

 

Контроль

Стоцька І.Д.

 

2

Підготовка даних про залишок нерозглянутих кримінальних справ понад 3-х місяців з моменту їх надходження до суду станом на 01 число кожного місяця.

Обговорення довідкової інформації на нарадах суддів суду щомісяця (за результатами роботи у звітному періоді).

до 5-го числа кожного місяця протягом 2 півріччя 2018 року

Ромащенко Ю.В.

 

 

 

 

 

   Сова Т.Г.

 

3

Підготовка та надання статистичної інформації Апеляційному суду Чернігівської області про розгляд справ відповідного до КПК України

до 1-го числа кожного місяця

Ромащенко Ю.В.

 

4

Підготовка даних про залишок нерозглянутих цивільних справ понад 6 місяців, 1 рік, зупинених провадженням, із зазначенням даних про рух цивільних справ з моменту їх надходження до суду станом на 01 число кожного місяця.

до 5-го числа кожного місяця

Медведєва Л.В.

Костюк С.О.

 

5

Підготовка інформації про строки розгляду та причини, строки відкладення розгляду кримінальних справ, вжиття судом заходів для своєчасного розгляду справ (

щоквартально до 02 числа місяця наступного за звітним

 Ромащенко Ю.В.

 Контроль

Стоцька І.Д.

 

6

З метою здійснення щомісячного оновлення бази даних Державного реєстру виборців Менською державною адміністрацією Чернігівської області подання відомостей про осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого над ними була припинена опіка, місце проживання яких зареєстровано у місті Мена  та Менському районі, та відомостей про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців були визнанні судом недієздатними, внаслідок чого над ними була встановлена опіка, місце проживання яких зареєстровано у місті Мена та Менському районі.

щомісяця до 05 числа кожного місяця протягом 2-го півріччя 2018 року

Медведєва Л.В.

Костюк С.О.

 

Контроль Стоцька І.Д.

 

7

Складання звіту про розгляд судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України (за формою № 1-Л)

 

щокварталу протягом 2-го півріччя 2018

року

Ромащенко Ю.В.

 

 8

Здійснювати контроль за функціонуванням автоматизованої системи документообігу

постійно

 

 

 

 

Стоцька І.Д.

Логвин А.М.

 

9

Здійснити перевірку щодо повноти та своєчасності заповнення обліково – статистичних карток, як у електронному  так і у паперовому вигляді.

щотижня

Стоцька І.Д.

 

10

Складання  довідки про стан розгляду справ суддями

щомісячно, станом на перше число наступного місяця

Ромащенко Ю.В.

 

11

Підготувати інформацію про базові показники ефективності діяльності суду за 1 півріччя  2018 року та розмістити на сайті Менського районного суду Чернігівської області

липень 2018 року

Ромащенко Ю.В.

 

12

Складання інформації про кількість сформованих карток на осіб, стосовно яких розглянуто матеріали кримінальних проваджень

Щоквартально на протязі 2 півріччя 2018 року

Ромащенко Ю.В.

Контроль Стоцька І.Д.

 

13

Підготовка та здача звітів за формами 1-Л, 10, 1-МЗС

Щоквартально до 05 числа

Ромащенко Ю.В.

Медведєва Л.В.

Костюченко О.В.

Москаленко А.Л.

Костюк С.О.

 

14

Надання до ТУ ДСА України у Чернігівській  області інформації про надходження та повернення коштів судового збору

Щомісячно до 5-го числа на протязі 2 півріччя 2018 року

Костюченко О.В.

Медведєва Л.В.

Контроль Стоцька І.Д.

 

15

Надання до ТУ ДСА України у Чернігівській  області інформації щодо розгляду справ за участю присяжних

 

 

Щоквартально до 20 числа на протязі 2 півріччя 2018 року

Медведєва Л.В.

Контроль Стоцька І.Д.

 

 

Розділ III

Архівна робота суду

 

 

 

1

Провести перевірку стану ведення архіву суду у 2018 році.

Грудень місяць 2018 рік

Стоцька І.Д.

 

2

Продовження впорядкування архіву суду, знищення нарядів та матеріалів, термін зберігання яких сплинув.

протягом півріччя

Москаленко А.Л.,

Корнієвська А.Г.

експертна комісія

 

3.

Організувати перегляд і уточнення номенклатури справ на 2019 рік

 

 

Грудень місяць 2018 року

Експерна комісія суду

Контроль Стоцька І.Д.

 

4

Продовжити роботу по складанню зведених описів справ.

Протягом

2 півріччя 2018 року

Корнієвська А.Г. Москаленко А.Л.

 

5

Робота з громадянами та документами (видача судових рішень, інших документів, які зберігаються в архіві суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду; приєднання до судових справ, які зберігаються в архіві суду, документів, що підтверджують виконання судових рішень).

На протязі 2 півріччя 2018 року

Корнієвська А.Г.

Москаленко А.Л.

 

 

Розділ ІV

Навчання працівників суду

 

 

 

 

1

Узагальнення  строків виконання документів

Липень 2018 року

Костюченко О.В.

 

2

Електробезпека.

-          Вид електричних травм.

-          Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

 

Вересень   2018  року

Судовий розпорядник Милейко О.Л.

 

3

Проведення навчання щодо правил спілкування з людьми з особливими потребами

 Листопад 2018 року

Ромащенко Ю.В.

 

 

 

 

 

4

Надання печатних змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів, які опубліковуються в офіційних виданнях України.

по мірі надходження

Костюченко О.В.

 

5

Вивчення листів, узагальнень, довідок вищестоящих інстанцій та змін в діючому законодавстві

постійно на протязі півріччя

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

 

6

Проведення Інструктажів з питань пожежної безпеки в суді, охорони праці

постійно на протязі півріччя

Судовий розпорядник Милейко О.Л.

 

7

Вивчення інструкцій, методичних рекомендацій щодо складання річних статистичних звітів з обговоренням практичних проблемних питань по підготовці до складання статистичних звітів.

листопад-грудень 2018 року

Стоцька І.Д.

 

8

Інформування суддів про зміст рішень Європейського Суду у справах проти України

Постійно по мірі надходження на протязі 2 півріччя 2018 року

Костюченко О.В.

 

9

Законодавство України про охорону праці.

 

Основні положення Закону  України « Про охорону праці» «Про обов’язкове державне соціальне  страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та взаємозв’язок  і  іншими Законами України .

 

Жовтень місяць 2018 року

Судовий розпорядник Милейко О.Л.

 

10

Загальні правила поведінки працівників на території та в приміщення суду.

Система управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці в суду.

Обов’язки працівників щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці.

Відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці.

Вимоги до безпечного закінчення праці.

Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворювання, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації .

Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту.  

 

Грудень місяць 2018 року

Судовий розпорядник Милейко О.Л.

 

 

Розділ V

УЗАГАЛЬНИТИ СУДОВУ ПРАКТИКУ   :

 

 

 

1

Узагальнення судової практики   розгляду кримінальних проваджень на підставі угод у І півріччі 2018 року.

серпень 2018 року

Солонар В.І.

 

2

Узагальнення судової практики розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування у І півріччі 2018 року.

вересень

2018 року

Комова І.В.

 

3

Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ, що виникають із сімейних правовідносин, розглянутих судом протягом І півріччя 2018 року.

жовтень

2018 року

Гронь О.В.

 

4

Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ наказного провадження за 3 квартали  2018 року.

Листопад  

2018 року

Куліш В.О.

 

5

Узагальнення судової практики перегляду апеляційним судом Чернігівської  області судових рішень за 3 квартали  2018 року.

листопад 

2018 року

  Комова І.В.

 

6

Узагальнення судової практики розгляду справ про адміністративні правопорушення за корупційні діяння за  2018 рік.

грудень 

2018 року

Костюченко О.В.

 

7

Аналіз стану виконання судових рішень.

Листопад 2018 року

Гронь О.В.

 

8

Узагальнити судову практику про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність за 3 квартали 2018 року

Жовтень місяць 2018 року

Солонар В.І.

 

9

Узагальнити судову практику  розгляду справ про умовно-дострокове звільнення та заміну невідбутої частини покарання більш м”яким за 2018 рік

Грудень місяць 2018 року

Куліш В.О.

 

 

Розділ VI

ПРАВООСВІТНЯ ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

 

 

 

1

Підготувати статті з актуальних питань правової тематики з подальшою публікацією в районній газеті «Наше слово».

на протязі

 2 півріччя 2018 року

Суддя спікер

Прес-секретар

 

 

2

Доводити до громадськості району змін до чинного законодавства України, які зачіпають більшість населення, через виступи по місцевому радіо.

на протязі

 2 півріччя 2018 року

Суддя спікер

Прес-секретар

 

 

Розділ VII

РОБОТА З КАДРАМИ

 

 

 

1

Забезпечити формування та своєчасне внесення змін до особових справ державних службовців районного суду.

щомісячно

Стоцька І.Д.

 

2

Перевірити своєчасність та правильність присвоєння рангів, обчислення стажу державної служби  державним службовцям суду.

щомісячно

Стоцька І.Д.

 

3

Направити представника суду для участі в заходах по підвищенню кваліфікації суддів місцевих судів на базі постійно діючого та виїзних зональних семінарів.

на протязі півріччя

Сова Т.Г.

 

4

Внесення даних про державних службовців та працівників патронатної служби до системи Кадри ВЕБ

Постійно на протязі 2 півріччя 2018 року

Стоцька І.Д.

 

5

Провести аналіз організації роботи судового розпорядника та вжити заходів щодо її покращення

щоквартально

Милейко О.Л.

 

6.

Ведення журналу обліку інформації щодо забезпечення проведення судового засідання, виконання розпоряджень голови суду та суддів

На протязі 2 півріччя 2018 року

Милейко О.Л.

 

6

Робота з особовими справами працівників апарату суду, звірка наявних в них документів з описом справи.

постійно на протязі 2 півріччя 2018 року

Стоцька І.Д.

 

7

Складання графіку відпусток на 2019 рік

грудень

2018 року

Стоцька І.Д.

 

8

Організувати проведення

диспансеризації суддів та

профілактичного медичного огляду державних службовців

апарату суду

жовтень-листопад  2018 року

Стоцька І.Д.

 

9

Організація та контроль за підвищенням кваліфікації

працівників аппарату суду шляхом:

- відрядження працівників до

Національної шкоди суддів;

- самоосвіта:

складання індивідуальних планів, тощо з метою вивчення

чинного законодавства

постійно на протязі півріччя 2018 року

Стоцька І.Д.

 

10

Подання   контрольних інформацій, що стосується кадрової роботи

На протязі 2 півріччя 2018 року

Стоцька І.Д.

 

11

Оформлення листків непрацездатності, ведення протоколів засідань комісії із загально – обов’язкового державного соціального страхування Іванківського районного суду Київської області

На протязі 2 півріччя 2018 року

Голова комісії, члени комісії

 

12

Направляти до ВККС, ДСА України інформацію та документи про зміну персональних даних суддів для наповнення суддівського досьє

Протягом встановленого терміну

Стоцька І.Д.

 

13

Проведення конкурсу на зайняття посад державних службовів

  

періодично,

в разі потреби

Конкурсна комісія суду

 

14

Надання до Національного агентства України з питань державної служби звіту про кількісний склад державних службовців 

щоквартально

до 14 числа

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

15

Надання до ТУ ДСА України у Чернігівській  області інформації – звіту щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

щоквартально

до 30 числа

Керівник апарату суду Стоцька І.Д.

 

16

Проведення нарад, здійснювати аналіз роботи суду із визначенням заходів по усуненню наявних недоліків, аналіз стану організаційної та виконавчої дисципліни працівників апарату суду

Щомісяця

Стоцька І.Д.

Ромащенко Ю.В.

Костюченко О.В.

 

17

Надання до ТУ ДСА України у Чернігівській  області повідомлення про прийняття працівника на роботу

За 3 робочі дні до прийняття на роботу працівника на протязі 2 півріччя 2018 року

Стоцька І.Д.

 

 

Розділ VIII

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

 

1

Вжити заходів по укомплектуванню комп’ютерною та оргтехнікою  приміщення районного суду

на протязі

ІІ півріччя

2018 року

Сова Т.Г.

Стоцька І.Д.

 

3

Вжити заходи щодо контролю за споживанням електроенергії та газу в будівлі суду

протягом півріччя

Милейко О.Л.

Пономаренко О.М.

Стоцька І.Д.

 

5

Провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, матеріалів, малоцінних і швидкозношувальних предметів та інших нематеріальних активів

листопад

2018 року

Інвентаризаційна комісія

 

6

Поточне обслуговування автоматизованої системи документообігу суду

постійно

Логвин А.М.

 

7

Організація своєчасної заправки картриджів принтерів, обслуговування принтерів та копіювальної техніки

постійно

Логвин А.М.

 

8

Проведення практичного зайняття з цивільного захисту з

метою напрацювання працівникам суду алгоритму дій на випадок можливих

військових дій

листопад

2018 року

Милейко О.Л.

 

9

Забезпечення економного використання бюджетних коштів; контроль за використанням електроенергії, газу, води, марок, конвертів та інших товарно-матеріальних цінностей по їх руху

На протязі 2 півріччя 2018 року

Милейко О.Л.

Пономаренко О.М.

 

10

Забезпечення своєчасного списання товарно-матеріальних цінностей

Кожного місяця на протязі 2 півріччя 2018 року

Костюченко О.В.

 

11

Укладення господарських договорів для підтримання приміщень  суду в належному стані.

 

 

Грудень 2018 року

Стоцька І.Д.

 

12

Надання до ТУ ДСА України у Чернігівській  області інформації про стан забезпечення  марками та конвертами

 

 

Останній день місяця на протязі півріччя

Тужик К.М.

Контроль Стоцька І.Д.

 

13

Надсилання до ТУ ДСА у Чернігівській області  та Менського РЕМ звіт про  використану електроенергію.

До 15 числа кожного місяця на протязі 2 півріччя 2018 року

Милейко О.Л.

Пономаренко О.М.

Контроль Стоцька І.Д.

 

 

Розділ IX

КОДИФІКАЦІЙНО-ДОВІДКОВА РОБОТА

 

 

 

1

Забезпечити кодифікацію законодавства та судової практики шляхом внесення змін до нормативно-правової бази суду, опублікованих в офіційних виданнях України.

на протязі півріччя

Костюченко О.В.

 

2

Підтримувати в належному стані функціонування бібліотеки суду.

на протязі півріччя

Костюченко О.В.

 

3

Провести заходи по забезпеченню бібліотеки районного суду новою юридичною літературою.

на протязі півріччя

Сова Т.Г.

Стоцька І.Д.

 

 

 

 

 

Керівник апарату Менського районного суду

Чернігівської області                                                                                                         І.Д.Стоцька