flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Шановні представники засобів масової інформації!

 

Менський районний суд Чернігівської області сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків.

У відповідь ми просимо представників ЗМІ, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Упевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду у суді соціально значущих справ.

Для зручності та ефективності вашої роботи в Менському районному суді Чернігівської області під час висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання розроблена Пам’ятка для представників засобів масової інформації (ЗМІ) щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання.

 

Пам’ятка для представників засобів масової інформації (ЗМІ)

щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання

 

  1. Згідно зі статтею 129 (частина 7) Конституції України, статтею 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.

Про дату, час і місце проведення відкритого судового засідання в Менському районному суді Чернігівської області можна дізнатися на офіційному веб-сайті суду (www.court.gov.ua/sud2512) у рубриці «Перелік справ, призначених до розгляду».

Розгляд справ у суді проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.

Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежений з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.

  1. Кожен має право ознайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежене відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

Судові рішення Менського районного суду Чернігівської області розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

  1. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби (наприклад, здійснювати звукозапис на мобільний телефон).
  2. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

Для проведення фотозйомки, відеозапису, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ необхідно звернутися із клопотанням до головуючого судді у справі.

Здійснювати фотозйомку, відеозапис, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню в залі судового засідання до надання судом відповідного дозволу НЕ МОЖНА. Увімкнути апаратуру дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл на проведення фотозйомки, відеозапису, звукозапису. Клопотання про фотозйомку, відеозапис, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню розглядається на початку судового засідання.

Для здійснення транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ необхідно не менше, ніж за добу звернутися до суду (голови чи керівника апарату суду) з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду. Це дасть можливість створити більш зручні умови для виконання журналістами професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів тощо.

  1. Особливості фотозйомки, відеозапису, звукозапису у приміщенні суду, де перебувають відвідувачі в очікуванні інших судових засідань:
  1. Представники ЗМІ, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

  1. Присутні у залі судового засідання представники ЗМІ(якщо вони не є стороною у справі) не є учасниками розгляду справи, є спостерігачами, яким законодавство не надає право ставити запитання суддям або сторонам у справі під час судового засідання.
  2. Представники ЗМІ мають бути обізнані з правовими наслідками поширення у своїх матеріалах недостовірної інформації про особу та/або за розголошення конфіденційної інформації (втручання в приватне життя).
  3. За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до відповідальності (ст. 129 Конституції України).

Непокора чи ігнорування зауважень судді можуть розцінені як прояв неповаги до суду та стати підставою для видалення із зали судового засідання, притягнення до встановленої законом відповідальності.

Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду апеляційної справи оголошується перерва.