flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Менського
районного суду Чернігівської
області       
від 05 листопада 2012 р. № 06
 
 
 Перелік
відомостей,що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Менського районного суду Чернігівської області
 
1.                 Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Менському районному суду Чернігівської області ( далі суд)  Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
2.                 Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
3.                 Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
4.                 Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
5.                 Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
6.                 Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
7.                 Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
8.                 Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
9.                 Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
10.            Відомості, що містяться в документах суду:
які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);
щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);
з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);
з адміністративно-господарських питань діяльності суду(окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);
стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;
які містять матеріали службових розслідувань.
11.            Відомості, що містяться в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату Менського районного суду та трудових книжок і вкладишів до них.
12.            Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».
13.            Відомості, що містяться в журналах обліку печаток і штампів суду.
14.            Відомості, що містяться в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 
 
Керівник апарату Менського районного суду
Чернігівської області                                                                Стоцька І.Д.