flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

     ЗАТВЕРДЖЕНО

    Наказ Менського районного

    суду Чернігівської області

    від 30.05.2019 року № 16-од

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть    міститися в документах з організації діяльності Менського

районного суду Чернігівської області

 

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються Верховним Судом України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
 5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів,журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
 6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
 8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
 9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Матеріали особових справ (у тому числі архівних справ) суддів, державних службовців, патронатної служби та інших працівників апарату суду.
 2. Документи з питань технічного захисту інформації в автоматизованій системі з грифом ДСК.
 3. Звіт за формою № 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".
 4. Листування з питань бронювання на період мобілізації та на воєнний час, а саме :

         14.1  відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки;

14.2 відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Менським  районним судом Чернігівської  області.

    

 1. 15. Про заходи  мобілізаційної  підготовки,  мобілізаційного плану органів державної влади,  інших державних  органів,  органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ, організацій усіх форм власності щодо:

15.1 показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб на особливий період;

15.2 підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

 

         16. Відомості про методичні матеріали з питань  мобілізаційної підготовки.               17. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за центральними   та  місцевими  органами  виконавчої  влади,  іншими державними   органами,    органами    місцевого    самоврядування, підприємствами,   установами,  організаціями.             18. Відомості про стан мобілізаційної готовності.             19. Відомості   про   організацію  та  порядок  роботи  курсів підвищення кваліфікації фахівців центральних та  місцевих  органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки.              20. Відомості  про  заходи   мобілізаційної   підготовки   та мобілізаційного  плану  районної  державної адміністрації,  органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.              21. Відомості  про  заходи   мобілізаційної   підготовки   та мобілізаційного  плану  органу державної влади,  іншого державного органу,  органу місцевого самоврядування,  підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.             22. Відомості   про   організацію  оповіщення,  управління  і зв'язку,  порядок  переведення  органу  державної  влади,   іншого державного органу,  органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.              23. Відомості    про    довгострокові   та   річні   програми мобілізаційної  підготовки  місцевого  органу  виконавчої   влади, органу місцевого самоврядування,  окремого підприємства, установи, організації.              24. Відомості  про  потребу  в   асигнуваннях   та   фактичні фінансові  витрати  на  мобілізаційну  підготовку місцевого органу виконавчої влади,  органу місцевого самоврядування,  підприємства, установи, організації.

 

 1. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
 2. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 3. Інформація, отримана з відеокамер, розміщених в (на) приміщенні суду.
 4. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.

 

 

Керівник апарату суду                                                                             І.Д.Стоцька