Задати питання
flag Судова влада України

Заява про повернення застави

14 січня 2014, 08:55
 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

(ДЕПОЗИТУ)

Постанова КМУ №15 від 11.01.2012р.

 

В. о. начальника  

Територіального управління Державної

судової адміністрації  України

у Чернігівській області

Целуйко Михайлу Федоровичу

14005, м. Чернігів, пр-т Миру, 49/а

тел.(0462) 678-279

П.І.Б. одержувача

Місце проживання

Контактні телефони.

 

 

 

 

 

 

З А Я В А

 

Прошу кошти в сумі ____________грн. (                                                 ), що

(цифрою)                      (сума прописом)

належать  мені згідно (ухвали, рішення, постанови) _______________суду____

                                               (необхідне зазначити)                      (зазначити суд)

___________________ області від ____________ року по справі №________

 

перерахувати на наступні реквізити:

 

Адреса Банку(зберкасси) де відкритий рахунок одержувача

Р/Р  банка(зберкаси)                                 ,

МФО  банка(зберкасси)________________________,

 код ЄДРПОУ  банка(зберкасси) _______________,

Особовий рахунок одержувача коштів ________________

 

Додаток: (зазначати тільки ті документи які додаються)

 

Ксерокопія паспорта завірена власником: 1-5 стр., місце проживання («Копія вірна» , підпис  ініціали);

Ксерокопія ідентифікаційного коду(«Копія вірна» , підпис  ініціали);

Копія або оригінал квитанції про внесення коштів;

Засвідчена судом копія (ї) (ухвали, рішення, постанови) суду;                                                                                      (необхідне зазначити)

Оригінал довіреності або завірена нотаріально її копія (у разі її наявності).

 

Дата                               підпис                                    ініціали