flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Протокол зборів суддів від 02 листопада 2017 року

В И Т Я Г   З    П Р О Т О К О Л У № 9

зборів суддів Менського районного суду Чернігівської області

02 листопада 2017 року                               місто Мена Чернігівської області

Загальна кількість суддів  – 5 (п’ять) суддів.

На зборах присутні 5 (п’ять) суддів: Волошина Надія Василівна, Парфененко Оксана Ярославівна, Савченко Олександр Анатолійович, Слісар Андрій Валерійович, Сова Тетяна Георгіївна.  

Запрошені: Стоцька Ірина Дмитрівна – керівник апарату суду.

Збори суддів Менського районного суду Чернігівської області є повноважними, оскільки на них присутні всі судді.

Слухали : Сова Т.Г. – голову Менського районного суду Чернігівської області, яка відкрила збори і довела до відома всіх присутніх про явку всіх суддів та наявність кворуму, а також зазначила, що збори суддів Менського районного суду Чернігівської області скликані для вирішення питання про внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Менському районному суді Чернігівської  області та з приводу культури спілкування працівників канцелярії суду, запропонувала внести пропозиції щодо обрання відкритим голосуванням зі складу присутніх суддів головуючого та секретаря зборів, які будуть здійснювати ведення зборів та оформлення протоколу зборів.

Виступили: Парфененко О.Я., яка запропонувала обрати головуючого на зборах Сова Тетяну Георгіївну, а секретарем зборів – Волошину Надію Василівну.  

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: обрати головуючого на зборах – Сова Тетяну Георгіївну, секретарем зборів – Волошину Надію Василівну.  

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.

Головуючий Сова Т.Г. запропонувала затвердити наступний порядок денний зборів:

  1. Обговорення питання про внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Менському районному суді Чернігівської області.
  2. Обговорення питання культури спілкування працівників канцелярії Менського районного суду Чернігівської області.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: затвердити порядок денний зборів:

  1. Обговорення питання про внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Менському районному суді Чернігівської області.
  2. Обговорення питання культури спілкування працівників канцелярії Менського районного суду Чернігівської області.

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.

  1. По першому питанню «Обговорення питання про внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Менському районному суді Чернігівської області»

Слухали: Головуючого Сова Т.Г……

Виступили: Стоцька І.Д……..

Виступили: Парфененко О.Я……..

Заперечень та пропозицій щодо внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Менському районному суді Чернігівської області від учасників зборів не надійшло.

Вирішили:  Перейти до вирішення питання про внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Менському районному суді Чернігівської області, а саме покладення обов’язку на працівників канцелярії суду інформувати суддів про повторне надходження до суду судових справ всіх категорій.

Результати голосування: рішення прийнято одноголосно.

 

 

Головуючий на зборах                                                             Т.Г. Сова  

Секретар зборів                                                                                      Н.В. Волошина