Задати питання
flag Судова влада України

Підстави закритого судового засідання

25 вересня 2017, 10:23

В кримінальному-процесуальному праві існує принцип гласності, який закріплений у ст. 129 Конституції України, а також у ст. 27 КПК України. Гласність кримінального процесу полягає в тому, що, за загальним правилом, суд розглядає справи у відкритих засіданнях при громадянах, які не є учасниками процесу, при представниках засобів масової інформації, що мають вільний доступ до залу судового засідання.

Проте існують обмеження щодо застосування гласності у кримінальному судочинстві.

Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках:

1) якщо обвинуваченим є неповнолітній;

2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканності особи;

3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставини, які принижують гідність особи;

4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;

5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

  Парламентська Асамблея Ради Європи в Резолюції № 1165 зазначила, що право кожної людини на приватність і право на свободу вираження поглядів є основою демократичного суспільства, ці права не є абсолютними і не мають ієрархічного характеру, оскільки мають однакову цінність (пункт 11). Виходячи з цього, право на приватність, закріплене у статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, повинне захищати приватне життя особи не лише від втручання влади, а й від подібних дій з боку інших осіб чи інститутів, зокрема засобів масової інформації (пункт 12 Резолюції №1165).

Рішення про проведення кримінального провадження у закритому судовому засіданні повністю чи лише в окремих його частинах ухвалюється судом як за клопотанням сторін, так і за власною ініціативою суду. Слухання справ у закритому засіданні здійснюється з додержанням усіх правил судочинства. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилось закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення (ч.7ст. 27 КПК України).

На даний час, в провадженні Менського районного суду Чернігівської області розглядається кримінальне провадження, в якому, саме на підставі вищевикладених обставин, судом прийнято рішення про проведення закритого судового засідання в частині дослідження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки в них можуть міститись відомості про особисте та сімейне життя чи обставини, які принижують гідність обвинувачених та можуть стати відомими необмеженому колу осіб.